Lelystad Airport Businesspark (LAB) Duurzame mobiliteit.

Ongeveer 2 minuten leestijd

De uitdaging bij LAB is om duurzame mobiliteit meetbaar te maken en gedrag te veranderen. Als oplossing hebben we in samenwerking met de Provincie Flevoland een combinatie van Web, Wireless en IOT technieken ingezet om bezoekers te betrekken en succes te meten. Hiermee heeft LAB als eerste industriegebied in Europa middelen ter beschikking om te meten, voorspellen én beinvloeden.

Lelystad Airport Businesspark (LAB) <span>Duurzame mobiliteit.</span>

Vanuit de gedachte van GreenIT werkt Cobra Systems samen met Lelystad Airport Businesspark (LAB) om het businesspark zo duurzaam mogelijk te maken en zo een bijdrage te leveren aan de rijksdoelstellingen. Naast verduurzaming, wordt het park een veilige plek waar de bezoeker zich thuis voelt.

Wat hebben we gedaan

Cobra Systems heeft eerst een plan uitgewerkt om metingen te verrichten van de verkeersintensiteit, geluid, CO2, temperatuur en luchtvochtigheid. Daarnaast worden gegevens van gebruikers in kaart gebracht middels de hotspots, zoals Verkeer, WiFi-Analytics, Google Analytics en Social Analytics. Uiteraard wordt hierbij toestemming van de gebruikers gevraagd en bovenal een incentive gegeven door de bezoekers met elkaar en met LAB in verbinding te brengen en extra services aan te bieden.

Voortrekkersrol

Na de start in 2016 is het principe van meten, voorspellen en beinvloeden van de digitale customer journey steeds vaker gezien bij andere locaties. Gezien het innovatieve karakter is dit project vanaf 2018 ondersteund door subsidie van de Provincie Flevoland.

De resultaten

Real-time inzicht in Co2 besparing - Lab als innovatie leider - Basis voor duurzame mobiliteit.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

Polygon Buildings