Swart Healthy Office Werken zonder zorgen.

Ongeveer 1 minuut leestijd

Swart wil haar medewerkers een zo gezond mogelijke kantooromgeving bieden. Na klachten over de ventilatie hebben wij de Cobra Climate sensoren geplaatst die continue de luchtkwaliteit meten, gecombineerd met het Cobra Climate Dashboard.

Hierdoor kunnen de benodigde maatregelen worden geinventariseerd en kan opjectief worden vastgesteld dat het goed zit met het binnenklimaat.

Swart Healthy Office <span>Werken zonder zorgen.</span>

In veel gebouwen is hak-en breekwerk lastig, en/of is het gebruik van bestaande IT netwerken niet snel mogelijk ivm processen en procedures (van derden). Met onze Climate Sensors kunnen we supersnel een oplossing implementeren.

Wat hebben we gedaan

In 2019 hebben we enkele sensoren op handige plekken opgehangen, waarmee het CO2 gehalte binnen het pand permanent wordt gemeten. De waarden zijn eenvoudig in heldere rapportages terug te vinden, en real-time op een dashboard af te lezen. Bij overschrijding van de drempelwaarde volgt onmiddelijk een bericht. Dit zorgt voor een aantoonbaar gezonde binnenomgeving met laag ziekteverzuim.

De resultaten

CO2 waardes meten - Notificaties boven drempelwaarde - Pand valt ruim binnen normen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

Polygon Buildings