Cobra Climate Dashboard

Krijg inzicht in het binnenklimaat en automatische signalering met het Cobra Climate Dashboard.

Concreet:

  • Een gezond gebouw is essentieel
  • Geruststellend door automatische signalering
  • Houdt overzicht en krijg transparantie
placeholder

Het resultaat voor bezoekers.

Geef vertrouwen dat de organisatie aantoonbaar acties neemt ten behoeve van de luchtkwaliteit en dus gezondheid van de bezoeker. Zorg voor eenvoudige registratie t.b.v. contactonderzoek. Geef advies over welke ruimtes beschikbaar zijn. Rapporteer richting bevoegde instanties.

Meet de huidige situatie en zoek snelle verbeteringen.

Door het meten van Luchtvochtigheid, Temperatuur en CO2 krijg je snel inzicht in de quick-wins. Er kunnen met de gegevens in de hand voorstellen worden gedaan voor het aanpassen van de klimaatinstallatie. Bij een te hoge CO2 waarde kan gericht worden gekeken naar het verbeteren van de ventilatie.

Maatregelen kunnen variƫren van eenvoudigweg vaker het raam open zetten tot automatische koppelingen met het klimaatsysteem. Laat de mensen zien dat je om hun geeft!

placeholder
placeholder

Slimme combinatie van brongegevens.

Het Cobra Climate Platform is door gebruik van open standaarden geschikt om gekoppeld te worden met andere hard- en software. Hiermee is het sturen op klimaat mogelijk, maar ook het visualiseren van het klimaat op bijvoorbeeld een groot beeldscherm. Ook kunnen de gegevens gecombineerd worden met andere kerngegevens zoals bezoekerscijfers (aantallen, bewe- gingen, tijdstippen) en weerdata.

Hiermee kan real-time actie ondernomen worden, bij- voorbeeld op basis van notificaties in Telegram. Rapportages worden automatisch of op verzoek aange- leverd over de gewenste periode, zodat er vastlegging is en trendanalyse of ander onderzoek kan plaatsvinden.

Wil je ook een gezond gebouw?

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

Polygon Buildings